கல்வெட்டுகள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
0
கல்வெட்டுக்களில் பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள்

கல்வெட்டுக்களில் பஞ்சாங்கக் குறிப்புகள் முனைவர் மா.பவானி உதவிப் பேராசிரியர்: கல்வெட்டியல் துறை கல்வெட்டு எழுதும் போது தற்பொழுது உள்ளதுபோல் பொது ஆண்டு ...

0
கல்வெட்டு அமைப்புகள்

கல்வெட்டு அமைப்பு முனைவர் மா.பவானி உதவிப் பேராசிரியர்: கல்வெட்டியல் துறை கல்வெட்டின் அமைப்பினைக் கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம். 1. முகப்புரை (Preamble) ...

0
உத்திர மேரூர் கல்வெட்டுக்கள் (முதலாம் பராந்தகன் )

உத்திர மேரூர் கல்வெட்டுக்கள் (முதலாம் பராந்தகன் ) முனைவர் மா.பவானி உதவிப் பேராசிரியர்: கல்வெட்டியல் துறை   அமைவிடம் : உத்திரமேரூர், காஞ்சிபுரம்வட்டம், ...

0
அசோகரின் கிர்னார் இரண்டாம் பெரும்பாறைக் கல்வெட்டு

அசோகரின் கிர்னார் இரண்டாம் பெரும்பாறைக் கல்வெட்டு முனைவர் மா.பவானி உதவிப் பேராசிரியர்: கல்வெட்டியல் துறை அசோகரது கிர்னார் இரண்டாம் பெரும்பாறைக் கல்வெட்டு ...

2
பூலாங்குறிச்சிக் கல்வெட்டுக்கள்

பூலாங்குறிச்சிக் கல்வெட்டுக்கள் முனைவர் மா.பவானி உதவிப்பேராசிரியர்: கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல் துறை இடம் :சிவகங்கை மாவட்டம், (முன்பு – தேவர் திருமகனார் ...

0
புலிமான் கோம்பை – சங்ககால நடுகற்கள்

புலிமான் கோம்பை - சங்ககால நடுகற்கள் முனைவர் மா.பவானிஉதவிப்பேராசிரியர்கல்வெட்டியல் துறை ...

0
கல்வெட்டு எழுத்துகள் கற்போம்

கல்வெட்டு எழுத்துகள் கற்போம் கோயில்கள். வரலாற்றுக் கருவூலங்களுள் சிறப்பிடம் பெறுபவை. வரலாற்று ஆவணங்களான கலவெட்டுகளைத் தம்மகத்தே பொதித்து வைத்துள்ள ...

0
புலிமான் கோம்பை – சங்ககால நடுகற்கள்

புலிமான் கோம்பை நடுகல் கல்வெட்டு - இந்தியாவில் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நடுகற்களில் மிகப் பழமையானவை ஆகும்,

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
தமிழ் DNA
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart