ஆத்திச்சூடி

ஆத்திச்சூடி | Free Download PDF & Kindle

Posted by - நவம்பர் 13, 2017

ஆத்திச்சூடி ( aathichudi ) ஔவையார் இயற்றிய தமிழ் நீதி நூல் ஆகும். இதில் ஒளவை பாட்டியின் 109 பொன்மொழிகள் உள்ளது. கட்டயம் படிக்கவும்…