4-மார்கியானாவின் மதிநுட்பம்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
மார்கியானாவின் மதிநுட்பம் – அலிபாபா கதைகள்   திருடர் தலைவன் மேற்கொண்டு சாதாரண ஆள்களை அனுப்பி ஏமாறக்கூடாது என்று கருதி, தானே…
Read More

3-திருடர்களின் சூழ்ச்சிகள்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
திருடர்களின் சூழ்ச்சி – அலிபாபா கதைகள்  வனத்திலே திருடர்கள் தங்கள் வழக்கம் போல் ஒரு நாள் குகைக்குள்ளே சென்றிருக்கையில், அங்கே…
Read More

2பொறாமையால் விளைந்த கேடு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
2 பொறாமையால் விளைந்த கேடு 2 பொறாமையால் விளைந்த கேடு அடுத்த நாள் காலையில் காஸிம் பத்துக் கோவேறு கழுதைகளை…
Read More

1 விறகுவெட்டியும் நிதிக்குவியலும்

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020
1 விறகுவெட்டியும் நிதிக்குவியலும் 1 விறகுவெட்டியும் நிதிக்குவியலும் பற்பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், பாரசிக நாட்டிலே, ஒரு நகரில் இரு சகோதரர்கள்…
Read More