சிறுவர் நீதி கதைகள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை (piddukku man sumantha kathai) :ஒரு சமயம்  பாண்டிய நாட்டில் பெருமழை பெய்தது. வைகை ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்முயலும் ஆமையும்முயலும் ஆமையும் - The Hare and The Tortoise Story in Tamil ஒரு காட்டில் பல மிருகங்கள் வசித்து வந்தன. அங்கு வசித்து ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள்இரண்டு முட்டாள் ஆடுகள் - (Two Silly Goats Moral Story in Tamil) அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டின் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்நரியும் கொக்கும்நரியும் கொக்கும் | The Fox And The Stork - Short Story   அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அங்கு பல மிருகங்கள் வாழ்ந்து வந்தன. ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும்ஆமையும் இரண்டு வாத்துகளும் | The Tortoise and the Ducks Story   அது ஒரு அழகிய ஏரி. அந்த ஏரியில் அழகிய ஆமை ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்நரியும் அதன் நிழலும்நரியும் அதன் நிழலும் | The Fox and His Shadow Story in Tamil   ஒரு நரி அதிகாலை எழுந்து மேற்கு நோக்கி வேட்டைக்குப் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்நாயும் அதன் நிழலும்நாயும் அதன் நிழலும் | The Dog and His Shadow Story in Tamil முட்டாள் நாய் ஒன்று ஒரு இறைச்சிக் கடையில் இருந்த ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்சிங்கமும் கரடியும் குள்ளநரியும்சிங்கமும் கரடியும் குள்ளநரியும் | The Lion, the Bear & the Fox Story in Tamil   அது ஒரு கோடை ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்தேளும் தவளையும்தேளும் தவளையும் The Scorpion and the Frog   அது ஒரு அழகிய காடு, அந்த காட்டில் கெட்ட சுபாவமுள்ள தேள் ஒன்று வசித்து ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்சிங்கமும் சிலையும்சிங்கமும் சிலையும்  The Lion and the Statue Aesop Story   ஒரு நாள் ராமு தன்னுடைய சிங்கத்தை அழைத்துக்கொண்டு ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும்கரடியும் இரண்டு வழிப்போக்கர்களும் The Bear and the Two Travelers  ஒரு ஊரில் இரண்டு நண்பர்கள் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்விவசாயி, மகன், கழுதைவிவசாயி, மகன், கழுதை The Man, the Boy, and the Donkey   ஒரு முறை விவசாயி ஒருவர் தன்னுடைய கழுதையை விற்று விடத் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும்எறும்பும் வெட்டுக்கிளியும் The Ant and the Grasshopper  மதிய வெயில் நேரத்தில் வெட்டுக்கிளி ஒன்று இங்கும் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும்வெட்டுக்கிளியும் ஆந்தையும் The Owl and The Grasshopper   அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் ஒரு இரக்கமற்ற ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்சிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதைசிங்கத் தோல் போர்த்திய கழுதை The Donkey in The Lion's Skin  அது ஒரு அடர்ந்த காடு. பக்கத்துக் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்நட்புக்குத் துரோகம்நட்புக்குத் துரோகம் The Donkey, the Fox and the Lion Story   அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் வசித்து வந்த ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்சேவலும் இரத்தினக் கல்லும்சேவலும் இரத்தினக் கல்லும் The Cock & the Jewel Story in Tamil  அது ஒரு அடர்ந்த காடு. அந்த காட்டில் ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்பாம்பும் விவசாயியும்பாம்பும் விவசாயியும் The Farmer and the Snake in Tamil   அது ஒரு அழகிய குளிர்காலம். ஒரு நாள் பாம்பு ஒன்று ...

சிறுவர் நீதி கதைகள்தவளையும் சுண்டெலியும்தவளையும் சுண்டெலியும் The Mouse, the Frog, and the Eagle Story in Tamil   அது ஒரு அழகிய குளம். அந்த குளத்திற்கு ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password
lida viagra fiyat cialis sipariş escort bayan