ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்15. ஹெர்குலிஸ் தெய்வமாதல் கிரீஸ் தேசத்தில் எல்லா ராஜ்ஜியங்களிலும், ஹெர்க்குலிஸின் புகழ் பரவி நின்றது. இனி அவன் யூரிஸ்தியஸ் ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்14. பாதாள உலக யாத்திரை ஹெர்க்குலிஸுக்கு விதிக்கப்பெற்ற பன்னிரண்ரண்டாவது பணியில், அவன் பாதாள உலகமாகிய புளுட்டோவின் நாட்டிற்குச் செல்ல ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்13. தங்க ஆப்பிள் கனிகள் ஹெர்க்குலிஸ், மன்னன் ஏவிய பத்துப் பணிகளையும் நிறைவேற்றிவிட்டான்: இவைகளை முடிப்பதற்கு எட்டு ஆண்டுகளும் ஒரு ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்12. அசுரன் ஜிரியனின் ஆடுமாடுகள் ஸ்பெயின் தேசத்தில் டார்ட்டசஸ் என்ற பிரதேசத்தை ஆண்டுவந்த ஜிரியன் என்பவன் ஓர் அசுரன். அவனுக்கு மூன்று ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்11. அமெசான் இராணியின் ஒட்டியாணம்ஐரோப்பாவில் கருங்கடலுக்கு அருகிலுள்ள காகேசிய மலைகளின் அடிவாரத்தில் முற்காலத்தில் அமெசான்கள் என்று ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்10. திரேஸ் நாட்டுக் குதிரைகள் அக்காலத்தில் திரேஸ் நாட்டில் கொடிய மன்னன் ஒருவன் இருந்தான். அவன் பெயர் தயோமிடிஸ். அவனிடம் நான்கு ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்9. கிரீட் தீவின் காளையைக் கைப்பற்றுதல் கிரீட் தீவிலே அட்டகாசம் செய்து சுற்றிக் கொண்டிருந்த வெறி பிடித்த காளை ஒன்றைப் பிடித்துக்கொண்டு ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்8. அசுர பலமுள்ள பறவைகள் மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் ஆகாயத்திலே துாக்கிச் சென்று கொன்று தின்னக்கூடிய அசுர வலிமை பெற்ற ஏராளமான பறவைகளை ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்7. ஆஜியஸ் மன்னனின் தொழுவங்கள்அந்தக் காலத்தில் ஈலிஸ் நகரத்தில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்த ஆஜியஸ் மன்னனிடம் ஆயிரக்கணக்கான கால்நடைகள் ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்6. எரிமாக்தஸ் மலைப்பன்றிநான்காவது பணிக்காக ஹெர்க்குலிஸ் ஆர்கோலிஸ் நாட்டுக்கு வெளியே போக நேர்ந்தது. ஆர்க்கேடியாப் பிரதேசத்தில் ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்5. கலைமான் கொணர்தல் யூரிஸ்தியஸ் ஹெர்க்குலிஸ்க்கு விதித்த மூன்றாவது பணி பேரழகுள்ள ஒரு கலைமானை உயிருடன் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது. ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்4. ஒன்பது தலை நாகத்தை வதைத்தல் ஹெர்க்குலிஸ் நிறைவேற்ற வேண்டிய இரண்டாவது பணியாக லெர்னா வனத்திலிருந்த ஒன்பது தலை நாகத்தை, வதைக்க ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்3. நிமீ வனத்துச் சிங்கம் நிமீ வனத்துச் சிங்கம் என்று நாடெங்கும் பயங்கரமானதாகக் கருதப்பெற்று வந்த விலங்கு அவ்வனத்தில் ஒரு குகையிலே ...

ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள் 2. மன்னன் யூரிஸ்தியஸின் கட்டளைஹெர்க்குலிஸூக்கு வயது பதினேழாயிற்று. அவன் கிரானுடைய பள்ளியை விட்டு வெளியேறித் தனியாக வாழத் ...

1. இளமைப் பருவம் ஹெர்க்குலிஸ் கதைகள்பண்டைக் காலத்துக் கிரேக்க வீரர்கள் பலரிலும் முதன்மையாகப் போற்றப்படுபவன் ஹெர்க்குலிஸ். உடல் வலிமையிலும், வீரத்திலும், ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password
lida viagra fiyat cialis sipariş escort bayan