மரியாதை இராமன் கதைகள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

ஆயர்குல மாதர்கள் - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>ஓர் ஊரில் இரண்டு ஆயர்குல மாதர்கள் இருந்தனர். அவர்கள் இருவர் வீடும் ...

நேர்மை கொண்ட உள்ளம் - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>மரியாதை இராமன் வசித்து வந்த ஊரில் சோமன் என்ற ஒரு பணக்காரன் ...

கன்று குட்டி - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>ஒரு ஊரில் வியாபாரி ஒருவர் வாழ்ந்து வந்தார், அவர் ஒரு கன்று குட்டியை ஆசை ...

ஆளுக்குத் தகுந்த சாட்சி - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>கண்ணப்பன் என்பவனிடம் விலை உயர்ந்த இரத்தினக்கல் ஒன்று இருத்தது. ...

நெல் மோசடி - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>மாக்கினாம்பட்டி என்னும் கிராமத்தில், சசிதரன் என்ற வியாபாரி வாழ்ந்து ...

முத்துக்களை மோசடி செய்த வழக்கு - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>கந்தன் என்பவரிடம் இரண்டு நல்முத்துக்கள் இருந்தன. அவை ...

யானைக்கும் பானைக்கும் சரி - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>பெரியசாமி என்பவர் ஒரு பெரிய செல்வந்தர், அவருக்கு ஒரே மகன். ...

இரும்பைத் தின்ற எலி வழக்கு - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>கண்ணுசாமி என்னும் பெயருடைடய ஒருவன் இரும்பு வியாபாரம் செய்து ...

ஆளுக்கு ஒரு கால்! - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள் ]]>நான்கு நண்பர்கள் கூட்டாக பஞ்சு வியாபாரம் செய்து வந்தனர். அவர்களது ...

எலுமிச்சை அளவு சாதம்! - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள்ஒரு தேசாந்திரி ஓர் உணவு விடுதிக்குச் சென்றார். சாப்பிட உணவு கொடுக்கும்படி அந்த ...

விருப்பமானதை கொடு - மரியாதை இராமன் கதைகள் - Moral Stories - நீதிக் கதைகள்ஒரு வியாபாரி, அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வியாபாத்தில் பணம் சேர்த்து ப் பதினாயிரம் ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password
lida viagra fiyat cialis sipariş escort bayan