எழு பெரு வள்ளல்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
0
நள்ளி வள்ளல்

நள்ளி வள்ளல் நள்ளி அவன் ஏழைப் புலவன். பல காலம் நல்ல உணவின்றி வாடிய சுற்றத்தோடு புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தான். கண்டீரம் என்ற நாட்டில் உள்ள தோட்டி என்னும் ...

0
ஆய் வள்ளல்

ஆய் வள்ளல் ஆய் பொதியில் மலை தமிழ்நாட்டுக்குச் சிறப்பைத் தருவது. தென்றல் அங்கிருந்து வீசுகிறது. சந்தனம் அதில் விளைகிறது. அதனைச் சார்ந்து திருக்குற்றாலம், ...

0
ஓரி வள்ளல்

ஓரி வள்ளல்  ஓரி கொல்லி மலையைச் சார்ந்த நாட்டை ஆண்ட ஓரியைப் பற்றி முன்பே ஓரளவு அறிந்திருக்கிறோம் அல்லவா? அவன் வள்ளன்மையும் வீரமும் உடையவன். அவனை ஆதன் ஓரி ...

0
காரி வள்ளல்

காரி வள்ளல் காரி அதிகமான் வரலாற்றிலே வந்த காரியும் ஏழு வள்ளல்களில் ஒருவன். அவன் முழுப் பெயர் மலையமான் திருமுடிக் காரி என்பது. மலையமான் என்பது அவன் குடிப் ...

0
அதிகமான் வள்ளல்

அதிகமான் வள்ளல் அதிகமான் தருமபுரி என்று கேட்டிருக்கிறீர்களா? சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊர் அது. அந்தப் பேர் பிற்காலத்தில் வந்தது. அந்தக் காலத்தில் அதற்குத் ...

0
பேகன் வள்ளல்

பேகன் வள்ளல்   பேகன்பஞ்சாமிர்தம் சாப்பிட்டவர்களுக்குப் பழனி மலை நினைவுககு வராமல் போகாது. பழனி மலையின்மேல் முருகன் கோயில் கொண்டிருக்கிறான். இப்போது பழனி ...

0
பாரி வள்ளல் – எழு பெரு வள்ளல்கள்

எழு பெரு வள்ளல்கள்/பாரி   பாரி வள்ளல்இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் திருப்புத்துரர் என்ற ஊர் இருக்கிறது. அங்கிருந்து சில மைல் தூரத்தில் பிரான்மலை என்ற ...

0
எழு பெரு வள்ளல்கள்  அறிமுகம்

  எழு பெரு வள்ளல்கள் அறிமுகம்    ஏழு என்ற கணக்கைக் கொண்ட பொருள்கள் பலவற்றைப் பற்றி நாம் கேள்விப் படுகிறோம். கீழ் உலகம் ஏழு, மேல் உலகம் ஏழு ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
தமிழ் DNA
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart