இந்திய தண்டனை சட்டம்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 511 (IPC Section 511 in Tamil)விளக்கம் இந்தச்சட்டத் தொகுப்பின்படி, ஆயுள் தண்டனை பெறத்தக்க அல்லது சிறைத் தண்டனை பெறத்தக்க ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 506 (IPC Section 506 in Tamil)விளக்கம் குற்றம் கருதி மிரட்டல்- என்ற குற்றத்தைப் புரிவருக்கு 2 ஆண்டுகள் வரையில் சிறைக்காவல் ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 503 (IPC Section 503 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 503 - மிரட்டல், அவமதித்தல் ஆகிய குற்றங்கள்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 498A (IPC Section 498A in Tamil)விளக்கம் ஒரு பெண்ணை, அவளுடைய கணவன் அல்லது கணவரின் உறவினர்களில் ஒருவர் கொடுமைப்படுத்தினால் அந்த ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 497 (IPC Section 497 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 497 - பிறர்மனை உறவுஇந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 489B (IPC Section 489B in Tamil)விளக்கம் பொய்யாகப் புனையப்பட்ட அல்லது போலியாக்கப்பட்ட ரூபாய் நோட்டை அல்லது வாங்கினோட்டை அதன் ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 489A (IPC Section 489A in Tamil)விளக்கம் ரூபாய்நோட்டுகளை அல்லது வாங்கிநோட்டுகளைப் போலியாகத் தயாரித்தாலும் அல்லது அவற்றைப் ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 471 (IPC Section 471 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 471 - பொய்யாகப் புனையப்பட்ட உண்மையானதாக உபயோகம் செய்தல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 468 (IPC Section 468 in Tamil)விளக்கம் பொய்யாக ஓர் ஆவணத்தைப் புனைவதன்மூலம் பிறரை வஞ்சிப்பதற்கு அதனைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil)விளக்கம் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைப் புரிவதற்காக ஒளிந்து வீடு புகும் அல்லது வலிந்து வீடு புகும் ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 447 (IPC Section 447 in Tamil)விளக்கம் அத்து மீறி நுழையும் குற்றத்தை யார் புரிந்தாலும் அந்த நபருக்கு 3 மாதங்கள் வரை சிறைக்காவல் ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 446 (IPC Section 446 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 446 - இரவில் வலிந்து வீடு புகுதல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 445 (IPC Section 445 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 445 - வலிந்து வீடு புகுதல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 444 (IPC Section 444 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 444 - இரவில் ஒளிந்து வீடு புகுதல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 443 (IPC Section 443 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 443 - ஒளிந்து வீடு புகுதல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 442 (IPC Section 442 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 442 - அத்துமீறி வீடு புகுதல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 441 (IPC Section 441 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 441 - அத்துமீறல்இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 435 (IPC Section 435 in Tamil)விளக்கம் தீயிட்டு அல்லது வெடி மருந்துப் பொருட்களால், நூறு ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேலும் மதிப்புள்ள ...

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 429 (IPC Section 429 in Tamil)விளக்கம் ஐம்பது ரூபாய் அல்லது அதற்கு மேலும் மதிப்புள்ள யானை, ஒட்டகம் குதிரை, கோவேறு கழுதை, எருமை, ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password