தமிழ் மொழி
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
0
இந்தி இந்தியாவின் தேசிய மொழியா?

இந்தி இந்தியாவின் தேசிய மொழியா ? உங்களில் பல பேர் இதில் என்ன சந்தேகம் இந்தி தான் இந்தியாவின் தேசிய மொழி என நினைப்பீர்கள்... சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் ...

1
திருவள்ளுவமாலை பாடல் விளக்கம்

ஒருநூலுக்கோ, நூலாசிரியனுக்கோ இப்படி எல்லாப் புலவர்களும் வரிசை கட்டிப் புகழாரம் தொடுத்தளித்தது, திருக்குறளுக்கும் திருவள்ளுவருக்கும் மட்டுமே கிடைத்த முதற் ...

1
வேளாண்மை கலைசொற்கள்

வேளாண்மை பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்பு வேளாண்மை Abaca Rope மணிலாக் கயிறு Abduction புறமிழுத்தல் Abduction ...

1
தாவரவியல் கலைச்சொற்கள் Botany terms

தாவரவியல் பிரிவில் பயன்படுத்தப்படும் சொற்களின் தொகுப்பு தாவரவியல் கலைச்சொற்கள் Abaxial அச்சுக்கெதிர்ப்புறமான Abiogenesis ...

0
அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள்

அமைப்பியல் சார்ந்த கலைச்சொற்கள் அடங்கிய திரட்டு அமைப்பியல் கலைச்சொற்கள் Ablation நீக்கம், ஐந்தாம் வேற்றுமைப்பொருள், (மண்) தேய்மானம். ...

2
புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள் Statistic terms – தமிழில்

புள்ளிவிபரவியல் தொடர்ப்பான கலைசொற்கள் புள்ளிவிபரவியல் சொற்கள் Abscissa கிடைத்தூரம் Abscissa கிடையாயம்/கிடைக்காறு Abscissa ...

3
தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் tamil technical terms

தமிழ் தகவல் தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் அடங்கிய திரட்டி. Tamil Information technology glossary தொழில்நுட்ப கலைசொற்கள் 1G first-generation 1வது தலைமுறை ...

1
தமிழர் அளவீடு முறைகள் / கணிதம்

பண்டைய தமிழர் பயன்படுத்திய கணித குறியீடுகள்   (௧.) எண் கூறுகளின் பெயர்கள் 1 ஒன்று ௧ 3/4 முக்கால் 1/2 அரை 1/4 கால் ...

0
உ வரிசை கிரந்தம்

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் உ வரிசை கிரந்தம் # பிறமொழி சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 உக்கிரம் கடுமை தீவிரம் ...

0
ஈ வரிசை கிரந்தம்

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் ஈ வரிசை கிரந்தம் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 ஈனம் இழிவு,கேவலம் ...

0
இ வரிசை கிரந்தம்

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 இ.சி.ஜி நெஞ்சகத் துடிப்பு 2 இடா ...

0
ஆ வரிசை – பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி  சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 ஆகாசம் வானம் 2 ஆகாயம் வானம் 3 ...

0
அ வரிசை – பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள்

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் # பிறமொழி சொற்கள் இணையான தமிழ் சொற்கள் 1 அகங்காரம் தன்முனைப்பு, இறுமாப்பு, செருக்கு, ...

1
501 வடமொழிச் சொற்களுக்கான தமிழ்ச் சொற்கள்

பிறமொழி சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்கள் - அந்தரங்கம், ஆபத்து, ஆராதனை, உச்சரிப்பு, சந்தேகம் இவை தமிழ் சொற்களா !... | 501 வடமொழி தமிழ் சொற்கள்.

Show next

தமிழ் மொழியின் வரலாறு, நாகரீகம், தமிழின் பெருமை, தமிழ் மொழியின் கலை சொற்கள், தூய தமிழ் வார்த்தைகள், தமிழுக்கு தொண்டு செய்தவர்கள் பற்றிய பயனுள்ள தகவல்கள்

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

error: Content is protected !!
தமிழ் DNA
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart