உயிரினங்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

ஜுராசிக் பார்க் படத்தில் 6.5 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அழிந்த டைனோசர்களை மீண்டும் இந்த காலத்தில் DNA மூலம் உயிர் கொடுத்து இருப்பார்கள். அதுபோல உண்மையில் ...

சிட்டுக்குருவி (Sparrow) பறம்புமலையை, மூவேந்தர்களும் முற்றுகை இட்டிருந்தபோது பாரி வள்ளலின் குடும்பத்தின் பசியைப் போக்க நெற்கதிர்களைக் கொண்டு.... இதன் ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password