இந்தியா
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

இந்தி இந்தியாவின் தேசிய மொழியா ? உங்களில் பல பேர் இதில் என்ன சந்தேகம் இந்தி தான் இந்தியாவின் தேசிய மொழி என நினைப்பீர்கள்...சில நாட்களுக்கு முன்பு நான் ...

இந்திய அரசியல் சட்டம் பிரிவு 370, சட்ட பிரிவு 35A - மற்றும் , ஜம்மு காஷ்மீரின் வரலாற்றையும் நம் கொஞ்சம் தெரிந்து கொள்வோம்.

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password