ஒரு வயது வரை
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

1 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 1 மாத குழந்தை வளர்ப்பு என்பது சவாலான செயல்தான், நம் இரண்டு கண்களையும் குழந்தை மீதே வைது இருக்க வேண்டும்.ஏறத்தாழ இச்சயமத்தில், ...

பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு பச்சிளம் குழந்தை பராமரிப்பு: பிறந்து 28 நாட்களுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகயை பிறந்த குழந்தை (அ) பச்சிளம் குழந்தை (அ) நியோனேட் (Neonate) ...

2 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 2 மாத குழந்தை வளர்ப்பு :  இப்போது உங்கள் குழந்தை அதிக வலிமையாக இருக்கிறது. சில வினாடிகள் அவளால் தன் தலையை நிமிர்த்தி வைகத்துக் ...

3 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 3 மாத குழந்தை வளர்ப்பு: உங்கள் குழந்தை அதிக வளைவுத் தன்மையைப் பெறுகின்றது. தன் விரல்களை திறப்பதையும் மூடுவதையும், கைகளை தட்டுவதையும் ...

1 வயது குழந்தை வளர்ப்பு 1 வயது குழந்தை வளர்ப்பு: பெரும்பாலான குழந்தைகள் தங்கள் முதல் அடிகளை 12 மாதம் ஆகும்போது எடுத்து வைக்கின்றன.கவனமாக இருங்கள், உங்கள் ...

5 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 5 மாத குழந்தை வளர்ப்பு:எப்போது திட உணவு கொடுக்க வேண்டும்? என் குழந்தை எப்போது உட்காரும்?உங்கள் குழந்தையால் பிறழ முடியும் ! ...

4 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 4 மாத குழந்தை வளர்ப்பு: என் குழந்தையின் முதல் வார்த்தை! உங்கள் குழந்தையை சிரிக்க வையுங்கள் உங்கள் குழந்தை வேகமாக மாற்றம் அடைகின்றது. ...

6 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 6 மாத குழந்தை வளர்ப்புஎன் குழந்தை எப்போது தவழும்? குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் உள்ளதா?உங்கள் குழந்தைக்கு திட உணவை ஊட்டுங்கள் ...

7 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 7 மாத குழந்தை வளர்ப்புஎன் குழந்தை எப்போது எழுந்து நிற்கும்? என் குழந்தைக்கு எவ்வளவு உணவு தர வேண்டும்? உங்கள் குழந்தையைப் ...

8 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 8 மாத குழந்தை வளர்ப்பு: என் குழந்தையுடன் உணவு நேரங்கள் என் குழந்தை நடக்கத் தொடங்கிவிட்டது!கவனிக்கவும் ! அங்கே ஒரு குழந்தை ...

9 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 9 மாத குழந்தை வளர்ப்பு:  அவளை அதிகமாகப் புகழுங்கள்... !உங்கள் குழந்தை உங்களை பின்பற்ற முடியும் உங்கள் குழந்தை அவளுடைய ...

10 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 10 மாத குழந்தை வளர்ப்பு உங்கள் குழந்தைக்கு  எந்தத் திட உணவு சிறந்தது? உங்கள் குழந்தையால் வார்த்தைகளை புரிந்துகொள்ள முடியும்! ...

11 மாத குழந்தை வளர்ப்பு 11 மாத குழந்தை வளர்ப்பு அவள் வீட்டுக்கு அருகே இருக்கும் எளிமையான கொண்டாட்டங்களை விரும்புவாள். தன்னை சுற்றி அதிகமான மக்கள் இருந்தால் ...

Show next

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password