விடிவெள்ளி நம்விளக்கு – நாட்டுப்புற பாட்டு

விடிவெள்ளி நம்விளக்கு – ஐலசா
விரிகடலே பள்ளிக்கூடம் – ஐலசா
அடிக்கும் அலையே நம்தோழன் – ஐலசா
அருமைமேகம் நமதுகுடை – ஐலசா
பாயும் புயல் நம்ஊஞ்சல் – ஐலசா
பனிமூட்டம் உடல்போர்வை – ஐலசா
காயும் ரவிச்சுடர்கூரை – ஐலசா
கட்டுமரம் வாழும் வீடு – ஐலசா
மின்னல்வலை அரிச்சுவடி – ஐலசா
பிடிக்கும் மீன்கள் நம்பொருட்கள் – ஐலசா
மின்னல் இடிகாணும் கூத்து – ஐலசா
வெண்மணலே பஞ்சுமெத்தை – ஐலசா
முழுநிலாதான் கண்ணாடி – ஐலசா
மூச்சடக்கி நீந்தல் யோகம் – ஐலசா
தொழும் தலைவன் பெருவானம் – ஐலசா
தொண்டு தொழிலாளர் நாங்கள் – ஐலசா
ஒத்துமை கொண்டாடனும் – ஐலசா
உரிமையை உயர்த்திடனும் – ஐலசா

நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA

விடிவெள்ளி நம்விளக்கு

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

   உங்கள் கருத்தை இடுக...

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   error: Content is protected !!
   தமிழ் DNA
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   %d bloggers like this:
   Shopping cart