விடிவெள்ளி நம்விளக்கு – நாட்டுப்புற பாட்டு

281 0

விடிவெள்ளி நம்விளக்கு – ஐலசா
விரிகடலே பள்ளிக்கூடம் – ஐலசா
அடிக்கும் அலையே நம்தோழன் – ஐலசா
அருமைமேகம் நமதுகுடை – ஐலசா
பாயும் புயல் நம்ஊஞ்சல் – ஐலசா
பனிமூட்டம் உடல்போர்வை – ஐலசா
காயும் ரவிச்சுடர்கூரை – ஐலசா
கட்டுமரம் வாழும் வீடு – ஐலசா
மின்னல்வலை அரிச்சுவடி – ஐலசா
பிடிக்கும் மீன்கள் நம்பொருட்கள் – ஐலசா
மின்னல் இடிகாணும் கூத்து – ஐலசா
வெண்மணலே பஞ்சுமெத்தை – ஐலசா
முழுநிலாதான் கண்ணாடி – ஐலசா
மூச்சடக்கி நீந்தல் யோகம் – ஐலசா
தொழும் தலைவன் பெருவானம் – ஐலசா
தொண்டு தொழிலாளர் நாங்கள் – ஐலசா
ஒத்துமை கொண்டாடனும் – ஐலசா
உரிமையை உயர்த்திடனும் – ஐலசா

நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA

விடிவெள்ளி நம்விளக்கு

Related Post

தொடர் வண்டி – நாட்டுப்புற பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 16, 2020 0
நீண்ட வண்டி தொடர் வண்டி நீண்ட வண்டி தொடர் வண்டி நீண்ட தூரம் போகும் வண்டி தண்டவாளத்தில் அது போகும் தட தட வென்று விரைந்தோடும் ‘கூ’….…

தென்னை மரத்து – குழந்தை பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
தென்னை மரத்து இளநீரூ -நல்லதேன்போல இனிக்கும் சுவைநீருஎன்றும் எங்கும் கிடைத்திடுமே -தினம்ஏற்றுக் குடித்தால் நலம் தருமே! பானத்தில் இளநீர் அரியவகை -எந்தகாலமும் நமக்கு நல்ல துணைவிலையோ ஒன்றும்…

மயிலே மயிலே – குழந்தை பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
மயிலே, மயிலே ஆடிவாமக்காச் சோளம் தருகிறேன்!குயிலே, குயிலே பாடிவாகோவைப் பழங்கள் தருகிறேன்! பச்சைக் கிளியே பறந்துவாபழுத்த கொய்யா தருகிறேன்!சிட்டுக் குருவி நடந்துவாசட்டை போட்டு விடுகிறேன்! ஓடைக் கொக்கு…

சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடு – குழந்தை பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடுசாயக்கிளியே சாய்ந்தாடுஅன்னக்கிளியே சாய்ந்தாடுஆவாரம்பூவே சாய்ந்தாடுகுத்துவிளக்கே சாய்ந்தாடுகோயில் புறாவே சாய்ந்தாடுமயிலே குயிலே சாய்ந்தாடுமாடப்புறாவே சாய்ந்தாடு சாய்ந்தாடம்மா சாய்ந்தாடுதாமரைப்பூவே சாய்ந்தாடுகுத்துவிளக்கே சாய்ந்தாடுகோயிற் புறாவே சாய்ந்தாடுபச்சைக்கிளியே சாய்ந்தாடுபவழக்கொடியே சாயந்தாடுசோலைக்குயிலே சாய்ந்தாடுசுந்தரமயிலே…

அம்மா இங்கே வா! வா! – குழந்தை பாட்டு

Posted by - ஏப்ரல் 17, 2020 0
அம்மா இங்கே வா! வா!ஆசை முத்தம் தா! தா!இலையில் சோறு போட்டுஈயைத் தூர ஓட்டுஉன்னைப் போன்ற நல்லார்,ஊரில் யாவர் உள்ளார்?என்னால் உனக்குத் தொல்லைஏதும் இங்கே இல்லைஐயமின்றி சொல்லுவேன்ஒற்றுமை…

உங்கள் கருத்தை இடுக...