முத்திரைத்தாள் கட்டணம் பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க..!

முத்திரைத்தாள் கட்டணம் பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க..!

 முத்திரைத்தாள் கட்டணம் என்றால் என்ன?

முத்திரைத்தாள் கட்டணம் என்றால் என்ன?

ஒரு சொத்தின் உரிமையை வேறு ஒருவருக்கு மாற்றம் செய்வதற்கு அரசாங்கத்தால் விதிக்கப்படும் வரி. இது இந்திய முத்திரைத்தாள் சட்டம் 1899ன் பிரிவு 3ன் கீழ் வசூலிக்கப்படுகிறது. பதிவுசெய்யப்படும் போது அந்த குறிப்பிட்ட சொத்தின் மதிப்பை பொறுத்து முத்திரைத்தாள் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும். மேலும் அந்த சொத்து இருக்கும் மாநிலம் அல்லது பகுதியை பொறுத்தும், புதிய அல்லது பழைய கட்டுமானமா என்பதை பொறுத்தும் கட்டணம் கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே புதிதாக வீடு அல்லது சொத்தை வாங்கும் போது முத்திரைத்தாள் கட்டணம் என்பது கூடுதலாக நாம் செலளிக்கும் தொகை. ஆகவே நாம் வாங்கும் வீடு உள்ள பகுதி அல்லது வீட்டின் வகையை பொறுத்து இந்த கட்டணம் எப்படி விதிக்கப்படுகிறது என்பதை புரிந்துகொள்வது மிகவும் முக்கியம்.

 முத்திரைத்தாள் கட்டணம் செலுத்துதல்

முத்திரைத்தாள் கட்டணம் செலுத்துதல்

* முத்திரைத்தாள் கட்டணத்தை முழுவதுமாக செலுத்தவேண்டும்.

*முத்திரைத்தாள் கட்டணத்தை சரியான நேரத்தில் செலுத்த வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் அபராதம் செலுத்த நேரிடும்.

*சட்டப்பூர்வ ஆவணமான இவை நீதிமன்றத்தில் ஆதாரமாக பயன்படுத்தலாம் மற்றும் இவற்றிற்கு மதிப்பும் உள்ளது.

* பத்திரத்தை பதிவு செய்வதற்கு முன்பாகவோ அல்லது பதிவு செய்யும் நாள் அன்றோ அல்லது பதிவு செய்து ஒரு வேலை நாளிலேயோ கட்டணம் செலுத்துவது அவசியமாகிறது.

*பொதுவாக சொத்தை வாங்குபவரே இந்த கட்டணத்தை செலுத்துவர்.சொத்து பரிமாற்றம் செய்யும் போது, வாங்குபவரும் விற்பவரும் சரிசமமாக கட்டணத்தை பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும்.

*கட்டணத்தை முழுவதுமாக செலுத்த தவறினால், பாக்கிவைத்துள்ள தொகையின் மீது அபராதமாக மாதம் 2% என அதிகபட்சமாக 200% வரை விதிக்கப்படும்.

பத்திரங்களை பதிவுசெய்தல்

*முத்திரைத்தாள்களை வாங்குபவர் அல்லது விற்பவர் பெயரில் மட்டுமே வாங்க வேண்டும் மற்றும் அது வாங்கியதில் இருந்து 6 மாதங்களுக்கு மட்டுமே செல்லத்தக்கது. ஆனால் கட்டணத்தை சரியான நேரத்தில் செலுத்தியிருந்தால் மட்டுமே இது பொருந்தும்.

*இந்த ஆவணத்தை செயல்படுத்துபவர் ஒட்டப்பட்டுள்ள ஸ்டாம்ப்ன் மீது எழுதியோ அல்லது அவர் பெயரை அடித்தோ அதை இரத்து செய்யலாம். இல்லையெனில் அந்த ஆவணம் பதிவு செய்யப்படாததாக கருதப்படும்.

* முத்திரை தெளிவாக புலப்படும் வகையில் இருக்க வேண்டும்.

 முக்கியமான தேவைகள்

முக்கியமான தேவைகள்

*முக்கியமான தகவல்கள் இல்லையெனில் மதிப்பீட்டு அலுவலர் ஆவணத்தை திருப்பியனுப்பும் வாய்ப்புள்ளது. எனவே முத்திரைத்தாள் செயல்முறையை வேகப்படுத்த வீடு இருக்கும் பகுதி, கட்டப்பட்ட ஆண்டு, அடுக்குகளின் எண்ணிக்கை போன்ற தகவல்களை சரியாக குறிப்பிட வேண்டும்.

* உயில் மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்ட சொத்துக்களை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து அசையா சொத்து பரிமாற்றத்திற்கும் முத்திரைத்தாள் கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.(கூட்டுறவு வீட்டுவசதி வங்கி மூலம் விற்கப்படும் சொத்துக்களுக்கும் கட்டணம் இல்லை)

*சட்டப்பூர்வமான வாரிசுகளுக்கு சொத்துக்களை மாற்றும் போதும் , சொத்தின் சந்தை மதிப்பிற்கு ஏற்ப கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

*பாகப்பிரிவினை பத்திரம், அடமானப்பத்திரம், விற்பனை சான்றிதழ், பரிசு பத்திரம், பரிமாற்றப் பத்திரம், குத்தகை பத்திரம், உரிம ஒப்பந்தம் போன்ற அனைத்து தேவையான ஆவணங்களையும் சமர்பிக்க வேண்டும்.

முத்திரைத்தாள் கட்டணம் பற்றி தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க..!

VIew Source Page

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

   உங்கள் கருத்தை இடுக...

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   Register New Account
   Reset Password