மளிகை பொருட்கள் விலை பட்டியல் இன்று

மளிகை பொருட்கள் விலை பட்டியல் இன்று

தினசரி மளிகை பொருட்கள் விலை பட்டியல் ஒரு ஒரு நாளும் இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். இந்த மளிகை பொருட்கள் விலை நிலவரம் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டது.

Spices and Plantation Crops Price in Koyambedu Market

Spices and Plantation Crops Price in Koyambedu Market
- 11  Fruits Price List - 13  Spice & Plantation Crops Price List- 15  Rice & Dal Price List
- 17  Fish & Egg Price List- 19  Flower Price List- 21  Cooking Oil Price List

SPICES AND PLANTATION CROPS PRICE – 22/Jun/2021   


NamePrice (Rs)

- 23

Cardamom (Elakkai) (1 Kg) :

4200.00   

- 25

Cinnamon (Pattai) (1 Kg) :

1800.00   

- 27

Clove (Elavanga Poo) (1 Kg) :

1600.00   

- 29

Coriander (Kothamalli) (1 Kg) :

134.00   

- 31

Fennel (Sombu) (1 Kg) :

340.00   

- 33

Fenugreek (Venthayam) (1 Kg) :

140.00   

- 35

Mustard (Kadugu) (1 Kg) :

150.00   

- 37

Banana Leaf (Vazhai Elai) (1 Piece) :

8.00   

- 39

Nutmeg (Zhathikkai) (1
Kg) :

550.00   

- 41

Pepper (Milagu) (1 Kg) :

700.00   

- 43

Tamarind (Puli) (1 Kg) :

250.00   

- 45

Turmeric (Manjal) (1 Kg) :

250.00   

- 47

Areca Nut (Pakku) (1 Kg) :

950.00   

- 49

Cashew Nut (Munthiri) (1 Kg) :

1000.00   

- 51

Ground Nut  (1 Kg) :

152.00   

Disclaimer : The prices mentioned here are may vary with accordance to retail markets in every area.


தினசரி மளிகை பொருட்கள் விலை பட்டியல் முடிந்தவரை சரியாகவே புதுபிக்கப்படுகின்றது. ஒருவேலை சில நேரங்களில் உங்கள் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளின் விலைக்கும் இதற்கும் விலை மாறுபடலாம்.

      வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

      Register New Account
      Reset Password