பழங்கள் விலை நிலவரம் இன்று

பழங்கள் விலை நிலவரம் இன்று

தினசரி பழங்கள் விலை நிலவரம் ஒரு ஒரு நாளும் இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். இந்த பழங்கள் விலை நிலவரம் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டது.

FRUIT PRICE in CHENNAI

- 3

 
Fruit Price Chennai – 22/Jun/2021

 


Name
Price (Rs)
- 5Apple – Fuji(Pink) (1 Kg)

220.00

- 7Apple – Shimla (1 Kg)

180.00

- 9Banana – Elachi (1 Piece)

5.00

- 11Banana – Hills (2 Pieces)

10.00

- 13Banana – Karpoora / Honey (2 Pieces)

10.00

- 15Banana – Morris (1 Piece)

8.00

- 17Banana – Neinthram (1 Piece)

20.00

- 19Banana – Poovam (2 Pieces)

10.00

- 21Black Grapes (WithSeed)(1 Kg)

80.00

- 23Cantaloupe (1 Piece)

40.00

- 25Guava (1 Kg)

80.00

- 27Mango (1 Kg)

60.00

- 29Mosumbi (1 Kg)

60.00

- 31Orange (1 Kg)

60.00

- 33Papaya (1 Piece)

90.00

- 35Jack Fruit (1 Kg)

60.00

- 37Pineapple (1 Piece)

90.00

- 39Pomegranate – Kabul (1 Kg)

160.00

- 41Sapota (1 Kg)

90.00

- 43Sev-vazhai (1 Piece)

15.00

- 45Watermelon (~ 4 Kg)

100.00

- 47Check Today
Vegitable Prices List
 

தினசரி பழங்கள் விலை நிலவரம் முடிந்தவரை சரியாகவே புதுபிக்கப்படுகின்றது. ஒருவேலை சில நேரங்களில் உங்கள் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளின் விலைக்கும் இதற்கும் விலை மாறுபடலாம்.

      வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

      Register New Account
      Reset Password