நிற்கட்டுமா போகட்டுமா – நாட்டுப்புற பாடல்கள்

செக்கச் சிவந்திருப்பாள்

செக்கச் சிவந்திருப்பாள் – குட்டி
..செட்டிமகள் போலிருப்பாள்
வாரி முடிஞ்சிருப்பாள்- குட்டி
…வந்திருப்பாள் சந்தைக்கடை

சந்தையிலே மருக்கொழுந்து – குட்டி
… சரசமாத்தான் விற்குதடி!
கையிலொரு காசுமில்லை-குட்டி
… கடன்கொடுப்பார் யாருமில்லை!

வட்டவட்டப் பாறையிலே- குட்டி
… வரகரிசி தீட்டையிலே
ஆர்கொடுத்த சாயச்சீலை – குட்டி
… ஆலவட்டம் போடுதடி!

மஞ்சள் புடவைக்காரி- குட்டி
… மாதுளம்பூக் கூடைக்காரி!
மஞ்சள் புடவையிலே-குட்டி
… மருக்கொழுந்து வீசுதடி!

கானக் கரிசலிலே
… களையெடுக்கும் பெண்மயிலே!
நீலக் கருங்குயிலே!
… நிற்கட்டுமா போகட்டுமா?

 

 

நாட்டுப்புற பாடல்கள் – தமிழ் DNA

நிற்கட்டுமா போகட்டுமா

இந்த பதிவு பற்றிய தங்கள் கருத்துக்களை தெறிவிக்கவும்

   உங்கள் கருத்தை இடுக...

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   error: Content is protected !!
   தமிழ் DNA
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   %d bloggers like this:
   Shopping cart