தினசரி காய்கறி விலை நிலவரம்

தினசரி காய்கறி விலை நிலவரம்

தினசரி காய்கறி விலை நிலவரம் ஒரு ஒரு நாளும் இங்கு புதுப்பிக்கப்படும். இந்த தினசரி காய்கறி விலை நிலவரம் சென்னை கோயம்பேடு சந்தையை அடிப்படையாக கொண்டது.

Vegetable price in chennai

This is an exclusive page where you will get to know the complete list of all Chennai vegetable prices ‘today’. This is a portal that gets daily updated and so you can be rest assured of day-to-day vegetable price updates. The rates of vegetables in Chennai and nearby markets are updated in real-time here

- 1

Vegetable Price Chennai – 22/Jun/2021


    Name  Price (Rs)
- 3Avarai (1 Kg) : - 540.00
- 7Amla (1 Kg) : - 960.00
- 11Baby corn (1 Kg) : - 1374.00
- 15Beans (1 Kg) : - 1780.00
- 19Beetroot (1 Kg) : - 2130.00
- 23Bittergourd (1 Kg) : - 2545.00
- 27Brinjal (1 Kg) : - 2920.00
- 31Brinjal – Big (1 Kg) : - 3349.00
- 35Brinjal – Green (1 Kg) : - 3730.00
- 39Butter Beans (1 Kg) :90.00
- 43Cabbage (1 Kg) : - 4505.00
- 47Capscicum – Red (1 Kg) :129.00
- 49Capscicum – Green (1 Kg) : - 5125.00
- 53Carrot (1 Kg) : - 5525.00
- 57Cauliflower (1 Piece) : - 5940.00
- 61Chow Chow (1 Kg) : - 6312.00
- 65Cluster Beans (1 Kg) : - 6779.00
- 69Coconut (Small) : - 7130.00
- 69Coconut (Big) : - 7142.00
- 77Cucumber (1 Kg) : - 7915.00
- 81Double Beans (1 Kg) : - 83112.00
- 85Drumstick (1 Kg) : - 8780.00
- 89Garlic – Big (Hills) (1 Kg) : - 91160.00
- 93Garlic – Small (Country) (1 Kg) : - 91140.00
- 97Ginger (1 Kg) : - 9960.00
- 101Green Peas (1 Kg) : - 103219.00
- 105Green Chilli (1 Kg) : - 10720.00
- 109Karunai Kizhangu (1 Kg) : - 11125.00
- 113Kovakkai (1 Kg) : - 11512.00
- 117Ladies Fingers (1 Kg) : - 11935.00
- 121Mango – Raw (1 Kg) : - 12320.00
- 125Maravalli Kizhangu (1 Kg) : - 127104.00
- 129Noolkol (1 Kg) : - 13120.00
- 133Onion – Big (1 Kg) : - 13524.00
- 137Onion – Small (1 Kg) : - 13970.00
- 141Onion – White (1 Kg) : - 13540.00
- 145Peerkankkai (1 Kg) : - 14785.00
- 149Potato (1 Kg) : - 15116.00
- 153Potatoes – Baby (1 Kg) : - 15155.00
- 157Radish (1 Kg) : - 15918.00
- 161Senaikizhangu (1 Kg) : - 16322.00
- 165Seppankizhangu (1 Kg) : - 16749.00
- 169Snake Gourd (1 Kg) : - 17115.00
- 173Bottle Guard (1 Kg) : - 17520.00
- 177Tomato – Bangalore (1 Kg) : - 17912.00
- 181Tomato – Local (1 Kg) : - 17910.00
- 185Vazhai Poo (1 Piece) : - 18724.00
- 189Vazhai Thandu (1 Piece) : - 19111.00
- 193Yellow Pumpkin (1 Kg) : - 19530.00

தினசரி காய்கறி விலை நிலவரம் முடிந்தவரை சரியாகவே புதுபிக்கப்படுகின்றது. ஒருவேலை சில நேரங்களில் உங்கள் பகுதிகளில் உள்ள கடைகளின் விலைக்கும் இதற்கும் விலை மாறுபடலாம்.

   வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

   Register New Account
   Reset Password
   lida viagra fiyat cialis sipariş escort bayan