தமிழ் இலக்கியம்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை

பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை பிட்டுக்கு மண் சுமந்த சிவன் கதை (piddukku man sumantha kathai) :ஒரு சமயம்  பாண்டிய நாட்டில் பெருமழை பெய்தது. வைகை ...

திருவிளையாடற் புராணம் முன்னுரைமுன்னுரைதமிழகத்தின் பெருமையே சோழர்களும், பாண்டியர்களும், பல்லவர்களும் எழுப்பிய திருக்கோயில்கள்தாம். தேவாரம் திருவாசகம் ...

திருவிளையாடற் புராணம் திருவிளையாடற் புராணம்1. இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம்திருவிளையாடற் புராணம்1. இந்திரன் பழி தீர்த்த படலம்சசியைப் பெற்று சாயுச்ய ...

திருவிளையாடற் புராணம் 2. வெள்ளை யானை சாபம் தீர்த்த படலம்2. வெள்ளை யானை சாபம் தீர்த்த படலம் ஆசிரியனை மதிக்காமல் அவதிப்பட்ட இந்திரன் மறுபடியும் ஒரு தவறு ...

திருவிளையாடற் புராணம் 3. திருநகரம் கண்ட படலம்3. திருநகரம் கண்ட படலம் கடம்ப வனத்தின் கிழக்கே மணலூர் என்னும் ஊர் உள்ளது. அதனைத் தலைநகராகக் கொண்டு ...

திருவிளையாடற் புராணம் 4. தடாதகைப் பிராட்டி திருவவதாரப் படலம்4. தடாதகைப் பிராட்டி திருவவதாரப் படலம் வெற்றித் திருமகளைத் தன் தோள்களால் தழுவிய வீரத் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 5 . திருமணப்படலம் உலகம்5 . திருமணப்படலம் உலகம் ஈன்ற தாயாகிய உமையம்மை இளங்குழவியாகித் தடாதகைப் பிராட்டி என்ற பெயரோடு அரசு பட்டம் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 6. வெள்ளியம்பலத் திருக்கூத்தாடிய படலம்6. வெள்ளியம்பலத் திருக்கூத்தாடிய படலம் கொடி போன்ற தடாதகையை மணந்த பின் புவனம் தாங்கும் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 7. குண்டோதரனுக்கு அன்னமிட்ட படலம்7. குண்டோதரனுக்கு அன்னமிட்ட படலம் மங்கையர்க்கரசியாகிய பாண்டியர் மகள் வேண்டிய உணவு சமைத்து ஈண்டிய ...

திருவிளையாடற் புராணம் 8. அன்னக் குழியும் வைகையும் அழைத்த படலம்.8. அன்னக் குழியும் வைகையும் அழைத்த படலம். கருணைக் கடலாகிய சோமசுந்தரக் கடவுள் தடாதகைப் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 9 . எழுகடல் அழைத்த படலம்9 . எழுகடல் அழைத்த படலம் நாட்டுக்கு அரசனாக உலகை ஆட்டுவிக்கும் இறைவன் இருந்து ஆட்சி செய்து வந்த நாளில் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 10. மலையத்துவசனை அழைத்த படலம்10. மலையத்துவசனை அழைத்த படலம் சுந்தரபாண்டியனாகிய சோமசுந்தரர் தடாதகைப் பிராட்டியை அழைத்துக் கொண்டு ...

திருவிளையாடற் புராணம் 11. உக்கிரகுமாரன் திரு அவதாரப்படலம்11. உக்கிரகுமாரன் திரு அவதாரப்படலம் காஞ்சனையும் மலையத் துவசனும் துறக்க வாழ்வு அடைந்ததால் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 12. உக்கிரகுமாரனுக்கு வேல் வளை செண்டு கொடுத்த படலம்12. உக்கிரகுமாரனுக்கு வேல் வளை செண்டு கொடுத்த படலம் உற்ற வயது வந்ததும் கற்ற ...

திருவிளையாடற் புராணம் 13. கடல் சுவற வேல் விட்ட படலம்.13. கடல் சுவற வேல் விட்ட படலம். உக்கிர குமாரன் நீதி நெறி கருதி ஆட்சி செய்து வந்தான்; வளங் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 14. இந்திரன் முடிமேல் வளை எறிந்த படலம்14. இந்திரன் முடிமேல் வளை எறிந்த படலம் சேர சோழ, பாண்டியர் எனக் கூறப்படும் மூவேந்தர் ஆண்ட ...

திருவிளையாடற் புராணம் 15. மேருவைச் செண்டால் அடித்த படலம்15. மேருவைச் செண்டால் அடித்த படலம் அகத்திய முனிவர் அறிவித்தபடி திங்கள் நாள் விரதத்தை விடாமல் ...

திருவிளையாடற் புராணம் 16. வேதத்துக்குப் பொருள் அருளிச் செய்த படலம்16. வேதத்துக்குப் பொருள் அருளிச் செய்த படலம் வேதம் என்ற சொல் "வித்யா" என்ற ...

திருவிளையாடற் புராணம் 17. மாணிக்கம் விற்ற படலம்17. மாணிக்கம் விற்ற படலம் வீர பாண்டியன் காமக்கிழத்தியர் சிலரோடு உறவு கொண்டான்; அவர்கள். வயிற்றில் பிறந்த ...

Show next

தமிழ் இலக்கியம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு மேலான தொடர்ச்சி கொண்ட உலகின் சிறந்த இலக்கியங்களில் ஒன்று.வாழ்வின் பல்வேறு கூறுகளை தமிழ் இலக்கியங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password