- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 506 (IPC Section 506 in Tamil)

5567 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 506 (IPC Section 506 in Tamil)

விளக்கம்

குற்றம் கருதி மிரட்டல்- என்ற குற்றத்தைப் புரிவருக்கு 2 ஆண்டுகள் வரையில் சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.
அத்தகைய மிரட்டல், உயிர் போக்கும் குற்றம் புரியப்படும் அல்லது கொடுங்காயம் உண்டாக்கப்படும் அல்லது தீயிட்டுச் சொத்து அழிக்கப்படும் அல்லது மரண தண்டனை அல்லது ஆயுள்தண்டனை பெறத்தக்க குற்றம் புரியப்படும் என்று மிரட்டுவதற்காக இருப்பின், அந்த நபருக்கு 7 ஆண்டுகள் வரையில் சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 35 (IPC Section 35 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 35 (IPC Section 35 in Tamil) விளக்கம் எந்தவொரு செயல் ஒரு குற்றமுறு தெரிதலுடன் அல்லது உள்நோக்கத்துடன் அது செய்யப்பட்ட…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 201 (IPC Section 201 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 201 (IPC Section 201 in Tamil) விளக்கம் ஒரு குற்றம் நடைபெற்றதை அறிகிறோம் அல்லது அதனைப்பற்றி அறியும் வாய்ப்பு நமக்கு…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 280 (IPC Section 280 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 280 (IPC Section 280 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும்.மனித உயிருக்கு அபாயம் விளைவிக்கப்படலாம், அல்லது யாரேனும் ஒரு பிற நபருக்கு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...