- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 379 (IPC Section 379 in Tamil)

5805 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 379 (IPC Section 379 in Tamil)

விளக்கம்

திருட்டு குற்றத்தை யார் புரிந்தாலும் அந்த நபருக்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து தண்டனையாக விதிக்கப்படலாம்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 131 (IPC Section 131 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 131 (IPC Section 131 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்தின் தரைப்படை, கடற்படை அல்லது விமானப்படையில் ஒரு அலுவலர்,…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 55A (IPC Section 55A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 55A (IPC Section 55A in Tamil) விளக்கம் சட்டப்பிரிவுகள் 54 மற்றும் 55களில “உரிய அரசாங்கம்” என்ற வெளிப்பாட்டின் பொருளானது-…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 57 (IPC Section 57 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 57 (IPC Section 57 in Tamil) விளக்கம் தண்டனை கால அளவுகளின் பகுதிகளைக் கணக்கிடுகையில், ஆயுள் சிறைத்தண்டனை என்பதை இருபது…

உங்கள் கருத்தை இடுக...