- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 379 (IPC Section 379 in Tamil)

9209 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 379 (IPC Section 379 in Tamil)

விளக்கம்

திருட்டு குற்றத்தை யார் புரிந்தாலும் அந்த நபருக்கு 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைக்காவல் அல்லது அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து தண்டனையாக விதிக்கப்படலாம்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 325 (IPC Section 325 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 325 (IPC Section 325 in Tamil) விளக்கம் 335-ஆவது பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளபடியன்று வேறு எவ்விதமாகவும் தன்னிச்சையாகக் கொடுங்காயம் உண்டாக்கினால், அந்த…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 511 (IPC Section 511 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 15, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 511 (IPC Section 511 in Tamil) விளக்கம் இந்தச்சட்டத் தொகுப்பின்படி, ஆயுள் தண்டனை பெறத்தக்க அல்லது சிறைத் தண்டனை பெறத்தக்க…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 228 (IPC Section 228 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 228 (IPC Section 228 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு நீதிமுறைச் செயல் நடவடிக்கையின் எந்தஒரு நிலையிலும் யாரேனும் ஒரு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...