- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 342 (IPC Section 342 in Tamil)

2952 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 342 (IPC Section 342 in Tamil)

விளக்கம்

இந்த குற்றத்திற்கு ஒரு ஆண்டு வரை சிறைக்காவல் அல்லது 1000 ரூபாய் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 172 (IPC Section 172 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 6, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 172 (IPC Section 172 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், பொதுப் பணியாளர் என்ற முறையில் சட்டப்பூர்வமாக, ஒரு அழைப்பாணை, அறிவிக்கை…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 354 (IPC Section 354 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 354 (IPC Section 354 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பெண்ணுடைய அடக்க உணர்ச்சிக்கு குந்தகம் விளைவிக்க வேண்டும் என்ற கருத்துடன்…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 289 (IPC Section 289 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 11, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 289 (IPC Section 289 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு விலங்கை அவரது உடமையில் வைத்திருக்கும்போது, அத்தகைய விலங்கினால் மனித…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 258 (IPC Section 258 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 258 (IPC Section 258 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், வருவாய் ஈட்டும் நோக்கத்திற்காக அரசாங்கத்தால் வெளியிடப்பட்ட, ஏதாவதொரு முத்திரையின், ஒரு…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 392 (IPC Section 392 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 14, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 392 (IPC Section 392 in Tamil) விளக்கம் கொள்ளையடிக்கும் குற்றத்தை யார் புரிந்தாலும் 10 ஆண்டுகள் வரையில் கடுங்காவலுடன் அபராதமும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...