- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 341 (IPC Section 341 in Tamil)

5299 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 341 (IPC Section 341 in Tamil)

விளக்கம்

எந்த நபரையும் முறையற்றுத் தடுப்பது குற்றமாகும். இந்த குற்றத்திற்கு ஒரு மாதம் வரை வெறுங்காவல் அல்லது 500 ரூபாய் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் சேர்த்து தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 109 (IPC Section 109 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 109 (IPC Section 109 in Tamil) விளக்கம் ஏதாவதொரு குற்றத்தைத் தூண்டிவிடும் எவரேனும், அந்த தூண்டிவிடுதலின் விளைவால் தூண்டப்பட்ட செயல்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...