- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 337 (IPC Section 337 in Tamil)

3097 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 337 (IPC Section 337 in Tamil)

விளக்கம்

மனித உயிருக்கு அபாயத்தை உண்டாகக்கூடிய அல்லது பிறருடைய பாதுகாப்பிற்கு குந்தகம் விளைவிக்கக்கூடிய எந்த செயலையாவது, அசட்டு துணிச்சலுடன் அல்லது கவனக்குறைவாக யாராவது புரிந்து அதனால் யாருக்காவது காயம் ஏற்பட்டால் அந்த செயலை புரிந்த நபருக்கு 6 மாதங்கள் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும்.

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 135 (IPC Section 135 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 4, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 135 (IPC Section 135 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும் இந்திய அரசாங்கத்தின் தரைப்படை, கடற்படை அல்லது விமானப்படையில் யாரேனும் ஒரு…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 56 – ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கர்களின் அடிமைத்தன வேலைவாங்கும் தண்டனைவிதிப்பு…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 324 (IPC Section 324 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 324 (IPC Section 324 in Tamil) விளக்கம் துப்பாக்கி, குத்துவாள், கத்தி, அரிவாள் போன்றவை மரணத்தை விளைவிக்கப் பயன்படுத்தக்கூடியவை. அதே…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 175 (IPC Section 175 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 6, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 175 (IPC Section 175 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 175 – ஆவணங்களை வழங்குவதற்கு சட்டபூர்வமாக கட்டாயப்படுத்தப்படுபவர் சமர்பிக்காமல் தவிர்த்தல்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...