- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 323 (IPC Section 323 in Tamil)

5115 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 323 (IPC Section 323 in Tamil)

விளக்கம்

தன்னிச்சையாகக் காயப்படுத்தும் செயலை யார் புரிந்தாலும் ஓர் ஆண்டு வரை சிறைக்காவல் அல்லது ஆயிரம் ரூபாய்கள் வரை அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக விதிக்கப்படும் (334 – ஆவது பிரிவின்படி இந்த செயல் புரியப்பட்டிருந்தால் இந்தப்பிரிவு பொருந்தாது).

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 184 (IPC Section 184 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 7, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 184 (IPC Section 184 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு பொதுப் பணியாளரின் சட்டபூர்வமான அதிகாரத்தினால் அவர் பொதுப்…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 251 (IPC Section 251 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 29, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 251 (IPC Section 251 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், அவரின் உடமையிலுள்ள எந்த நாணயத்தின் பொருட்டு சட்டப்பிரிவு 247 அல்லது…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 234 (IPC Section 234 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 234 (IPC Section 234 in Tamil) விளக்கம் போலியாக இந்திய நாணயங்களை உருவாக்குவதற்கான இயந்திரங்கள், வார்ப்புகள் கருவிகள், அவற்றின் பாகங்கள்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...