- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 31 (IPC Section 31 in Tamil)

91 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 31 (IPC Section 31 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 31 – உயில்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 217 (IPC Section 217 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 217 (IPC Section 217 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், சட்டப்படியான தண்டனையிலிருந்து யாரேனும் ஒரு நபரை உள்நோக்கத்துடன் காப்பாற்ற அல்லது…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 55 (IPC Section 55 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 55 (IPC Section 55 in Tamil) விளக்கம் ஆயுள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட வேண்டிய ஒவ்வொரு நேர்விலும் உரிய அரசாங்கம் குற்றம்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 221 (IPC Section 221 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 221 (IPC Section 221 in Tamil) விளக்கம் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை அல்லது சட்டப்படி குற்றம் சாட்டப்பட்ட வேண்டியவர்களைச் சிறைப்பிடிப்பதற்கும், காவலில்…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 214 (IPC Section 214 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 8, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 214 (IPC Section 214 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், யாரேனும் ஒரு நபருக்கு ஒரு குற்றத்திலிருந்து அந்நபரை மறைப்பதற்கு அல்லது…

உங்கள் கருத்தை இடுக...