- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 302 (IPC Section 302 in Tamil)

5396 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 302 (IPC Section 302 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 302 – கொலைக்குற்றத்திற்கான தண்டனை

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 489B (IPC Section 489B in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 15, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 489B (IPC Section 489B in Tamil) விளக்கம் பொய்யாகப் புனையப்பட்ட அல்லது போலியாக்கப்பட்ட ரூபாய் நோட்டை அல்லது வாங்கினோட்டை அதன்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 227 (IPC Section 227 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 9, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 227 (IPC Section 227 in Tamil) விளக்கம் ஏதாவதொரு நிபந்தனைக்குட்பட்ட தண்டனைக் கழிப்பை ஏற்றுக்கொண்ட எவரேனும் எந்த நிபந்தனையின்பேரில் அத்தகைய…

உங்கள் கருத்தை இடுக...