- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 26 (IPC Section 26 in Tamil)

18 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 26 (IPC Section 26 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 26 – நம்பத்தகுந்த காரணம்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 121A (IPC Section 121A in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 121A (IPC Section 121A in Tamil) விளக்கம் இந்தியாவிற்கு உள்ளே அல்லது வெளியே உள்ள எவரேனும், சட்டப்பிரிவு 121ஆல் தண்டிக்கப்படக்கூடிய…
- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 274 (IPC Section 274 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 10, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 274 (IPC Section 274 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், ஏதாவதொரு மருந்து அல்லது மருத்துவத் தயாரிப்பில் அதன் வீரியத்தைக் குறைக்கும்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...