- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 17 (IPC Section 17 in Tamil)

93 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 17 (IPC Section 17 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 17 – -அரசு-

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 35 (IPC Section 35 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 35 (IPC Section 35 in Tamil) விளக்கம் எந்தவொரு செயல் ஒரு குற்றமுறு தெரிதலுடன் அல்லது உள்நோக்கத்துடன் அது செய்யப்பட்ட…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 306 (IPC Section 306 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 306 (IPC Section 306 in Tamil) விளக்கம் யாராவது தற்கொலை செய்து கொண்டால் அப்படித் தற்கொலை செய்து கொல்வதற்கு உடந்தையாக…
- 11

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 117 (IPC Section 117 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 3, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 117 (IPC Section 117 in Tamil) விளக்கம் எவரேனும், பெரும்பாலும் பொதுமக்களால் அல்லது பத்திற்கும் மேற்பட்ட ஏதாவதொரு எண்ணிக்கை அல்லது…

உங்கள் கருத்தை இடுக...