- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 163 (IPC Section 163 in Tamil)

564 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 163 (IPC Section 163 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 163 – பொதுப் பணியாளரிடம், தனிப்பட்ட செல்வாக்கைப் பயன்படுத்துவதற்காக கையூட்டு பெறுதல்

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 15, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 454 (IPC Section 454 in Tamil) விளக்கம் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைப் புரிவதற்காக ஒளிந்து வீடு புகும் அல்லது வலிந்து வீடு…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 1, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 56 (IPC Section 56 in Tamil) ஐபிசி பிரிவு 56 – ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கர்களின் அடிமைத்தன வேலைவாங்கும் தண்டனைவிதிப்பு…

உங்கள் கருத்தை இடுக...