- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 16 (IPC Section 16 in Tamil)

95 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 16 (IPC Section 16 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 16 – இந்திய அரசு (நீக்கியது)

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 7

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 309 (IPC Section 309 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 309 (IPC Section 309 in Tamil) விளக்கம் யாராவது தற்கொலை செய்துகொள்வதற்கு முயற்சி செய்து, அதற்கென ஏதாவது ஒரு செயலைப்…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 42 (IPC Section 42 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 31, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 42 (IPC Section 42 in Tamil) விளக்கம் ஒரு “பிராந்திய சட்டம்” என்பது இந்தியாவின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு மட்டுமே…

உங்கள் கருத்தை இடுக...