- 1

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 107 (IPC Section 107 in Tamil)

2810 0

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 107 (IPC Section 107 in Tamil)

ஐபிசி பிரிவு 107 – குற்ற உடந்தை

இந்திய தண்டனை சட்டம் பற்றி மேலும் பார்க்க

Related Post

- 3

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 4 (IPC Section 4 in Tamil)

Posted by - அக்டோபர் 30, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 4 (IPC Section 4 in Tamil) விளக்கம் (i) இந்தியாவுக்கு உள்ளும், புறமும் உள்ள இந்திய குடிமக்கள் செய்யும் குற்றங்களுக்கும்.…
- 5

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 353 (IPC Section 353 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 13, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 353 (IPC Section 353 in Tamil) விளக்கம் ஒரு பொதுஊழியர், சட்டப்படி தனக்குள்ள கடமையை செய்யவரும்போது அப்படி கடமையாற்றவிடாமல் அவரை…
- 9

இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 341 (IPC Section 341 in Tamil)

Posted by - நவம்பர் 12, 2020 0
இந்திய தண்டனை சட்டம் பிரிவு 341 (IPC Section 341 in Tamil) விளக்கம் எந்த நபரையும் முறையற்றுத் தடுப்பது குற்றமாகும். இந்த குற்றத்திற்கு ஒரு மாதம்…

உங்கள் கருத்தை இடுக...