Home

குறள் 1121:

பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.

மென்மையான மொழிகளைப் பேசு கின்ற இவளுடைய தூய பற்களில் ஊறிய நீர் பாலுடன் தேனைக் கலந்தாற் போன்றதாகும்.

ithooya digital marketing

தொழில்நுட்பம்

Show next

உளவியல்

வாகனச் செய்திகள்

Show next

பெண்கள் பகுதி

Show next

காப்பிடுகள்

Show next
ithooya digital marketing
ithooya digital marketing

வாழ்க தமிழ்… வளர்க தமிழினம்…

Register New Account
Reset Password